Subsidies sport en welzijn

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het gaat om activiteiten op het gebied van jeugd; ouderen en zorg; sport en recreatie; sportstimulering; cultuur en educatie; leefbaarheid; buurtinitiatieven.

U kunt met dit formulier incidentele of structurele subsidie aanvragen. Incidentele subsidie is bedoeld voor een bijzondere eenmalige activiteit. U kunt maximaal twee keer voor eenzelfde activiteit incidentele subsidie aanvragen. Structurele subsidie is bedoeld voor activiteiten die jaarlijks terugkeren.

Wat moet u meesturen?

Bij incidentele subsidie

  • een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de activiteit
  • bij subsidies hoger dan 1500 euro: een overzicht van de financiĆ«le positie van uw organisatie of vereniging

U kunt de overzichten als bijlage meesturen met deze aanvraag. Heeft u de overzichten niet digitaal, dan moet u de gevraagde gegevens in dit formulier invullen. Zorg daarom dat u deze gegevens bij de hand hebt.

Bij structurele subsidie

  • de jaarrekening, de begroting en de balans. Heeft u deze documenten niet digitaal, dan moet u de financiĆ«le gegevens in dit formulier invullen. Zorg daarom dat u deze gegevens bij de hand hebt.
  • eventueel: folder of brochure van uw organisatie of vereniging
  • als u voor het eerst subsidie aanvraagt: een afschrift van de statuten van uw organisatie of vereniging + een actueel overzicht van de bestuursleden

Te doorlopen stappen

  • Identificeren
  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden