Bekostiging leerlingenvervoer schooljaar 2015 - 2016

Uw aanvraag annuleren

Weet u zeker dat u wilt stoppen?

nee  

Met dit formulier kunt u bekostiging van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015 - 2016 aanvragen. Afhankelijk van uw situatie vragen we in sommige gevallen om bijlagen mee te sturen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een verklaring, waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is en waarom uw kind niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met eigen vervoer naar school te gaan
  • een verklaring van de behandelend medisch specialist (geen huisarts)
  • een inkomensverklaring IB-60 (wanneer uw gezamenlijk belastbare inkomen over 2013 minder dan 24.750,00 euro bedroeg).
  • een verklaring waarin u uitlegt waarom u bezwaar heeft tegen dichterbij gelegen scholen van andere richtingen

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze compleet en juist is ingediend. Is dit niet het geval, dan krijgt u hiervan bericht. U heeft dan 14 dagen de tijd om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Aanvragen die onjuist of niet compleet zijn kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Te doorlopen stappen

  • Identificeren
  • Invullen
  • Controleren
  • Afronden